Erfaringsbaggrund

Gennem årene har jeg haft forløb med rigtig mange børn, unge, voksne, familier, par, grupper, teams og arbejdspladser. Jeg har superviseret – og undervist socialforvaltninger samt mange dag- og døgninstitutioner indenfor det almene, sociale, (special-) pædagogiske og psykiatriske område. Jeg har også deltaget i flere udviklingsprojekter i folkeskolen. Udover bøger og artikler har jeg også tidligere produceret undervisningsfilm indenfor det psykologiske felt.

Det er min erfaring herfra, at alle kan udvikle sig mere end de har gjort og ofte mere end de selv tror.

2014-d.d.  Egen psykologpraksis og praksisfælleskab med Anita Kyhl

2000-2014 PsykCentrum, psykolog-psykiatrisk fagligt fællesskab, bl.a. ifht. psykiatriske problemstillinger

1998 -2000 Frederiksborg Amts børnerådgivning

1996-98 Københavns Universitet, Klinisk Institut

1993- 96 Den sociale Højskole, Socialrådgiveruddannelsen, Odense

1991 – 93 Skolen for Musik og Teater, heldagsskole, Kbh.

1989 – 91 Stolpegård, psykiatrisk daghospital, Gentofte