Samtaleforløb

Jeg har gennem årene haft samtaleforløb med børn, unge, familier, par, voksne som kommer fordi de selv og/eller andre er bekymrede over manglende trivsel og udvikling.  Jeg ser som udgangspunkt altid henviste børn og unge sammen med andre vigtige personer, typisk forældre eller andre voksne, der aktuelt har det daglige ansvar for barnet/den unge. Ofte inddrages dog også andre vigtige personer, søskende, lærere eller biologiske forældre (hvis f.eks. barnet er plejeanbragt).

Også i samtaleforløb med voksne kan partner, børn, forældre og andre vigtige personer inddrages, hvis det ønskes.

Børn og unge kan godt have individelle samtaler, men altid som en del af et samlet, sammenhængende forløb. Min erfaring er, at manglende trivsel hos en person, påvirker de nære omgivelser. Ligesom udvikling kan nødvendiggøre nye erfaringer og nye fortællinger, som bedst understøttes og udvikles i netværket, både familien og skole, daginstitution.

Samtaleforløb kan være af kortere varighed 1-4 samtaler eller længere varighed 12 eller flere samtaler.

En samtale varer typisk 50min, da der skal være nogle minutter til betaling og journalskrivning.