Supervision

Jeg giver supervision til enkeltpersoner, grupper og teams. Både i egne lokaler og på arbejdspladsen. Jeg har indtil videre superviseret på døgninstitutioner for børn og unge, socialforvaltninger, specialdagtilbud/-skoler til børn og unge og familier, samt i PPR.

Supervision er for mig et helt centralt refleksionsrum i hverdagen, der med udgangspunkt i den ramme det faglige arbejde foregår i er med til at sikre den enkelte fagpersons trivsel og faglige udvikling. Men som samtidig skal være til gavn for de brugere, det drejer sig om – og dermed sikre kvaliteten af arbejdet og en forsat udvikling af arbejdspladsen.

Jeg giver også supervision til psykologer, som er i gang med deres autorisationsforløb og deres specialistgodkendelse.

Pris afhænger af lokalitet og antal personer.